Uw partner in veterinaire diagnostiek
Uw resultaat online inzien met Mijn VLG
Informatie veehouders:

Toelichting salmonella uitslag en categorie-indeling

 

Op het analyserapport is de salmonellawaarde uitgedrukt in een OD%. Hoe hoger de OD-waarde hoe meer antistoffen tegen salmonella.

 

Per erkenningsperiode van 4 maanden krijgt uw bedrijf een score. Deze score varieert van 1 (gunstig) tot 3 (ongunstig) en wordt door de databeheerder als volgt bepaald:


0 tot 2      uitslagen boven de OD 40%Score 1
3 of 4       uitslagen boven de OD 40%Score 2
5 of meer uitslagen boven de OD 40%Score 3

 

Vervolgens worden de scores van de laatste drie erkenningsperioden bij elkaar opgeteld om de categorie-indeling van het bedrijf te bepalen. De indeling vindt plaats door de databeheerder volgens onderstaand schema:

 

Som van de scores van de laatste 3
erkenningsperioden is 3 of 4
Categorie 1
Som van de scores van de laatste 3
erkenningsperioden is 5 ,6 of  7
Categorie 2
Som van de scores van de laatste 3
erkenningsperioden is 8 of 9
Categorie 3


Betekenis van de categorie-indeling:

 

Categorie 1:     gering risico                            

Categorie 2:     matig risico

Categorie 3:     hoog risico

 

Op Mijn VLG kunt u online uw testresultaten en facturen inzien. Vraagt direct een inlogcode aan.

Privacy statementGebruikersnaam
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten.. Account aanvragen